GYMNÁZIUM, SOBĚSLAV, DR. EDVARDA BENEŠE 449/II
v

Změny v rozvrhu Thursday 20. 2.

Nepřítomné třídy 1 2 3 4 5 6 7 8 9
1.A ŠA ŠA ŠA ŠA
Nepřítomní učitelé 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Balounová Jitka - >> .. ..
Kropáčková Lucie .. Bn -
Lagnerová Jana Bl Du .. -
Váchová Petra - - - Hz .. .. - .. ..
Místnosti mimo provoz 1 2 3 4 5 6 7 8 9
CH Absc Absc Absc Absc Absc Absc
Změny v rozvrzích učitelů
Adam Marek
3 přesun << CE 2.A 1.A z 6. hod
4 navíc CE 6.B 6.B za odpadlou
4 odpadá CE 6.B (S1) zrušeno
5 navíc CE 6.B 6.B za odpadlou
5 odpadá CE 6.B (S2) zrušeno
6 přesun >> CE 2.A na 3. hod
Baloun František
4 supl. (Kp Doz) CE 4.B 4.B přespočetná hod.
Balounová Jitka
6 přesun << MA 1.A 5.B z 3. hod
Bělský Vladimír
2 supl. (La Doz) DE 2.A 2.A přespočetná hod.
Dušková Radka
3 supl. (La Doz) CE 3.A 3.A za odpadlou
5 odpadá HV 1.A (HV)
6 odpadá HV 1.A (HV) zrušeno
Hanzalová Dita
4 spojeno (Va PrC) NJ 2.B (Aj1) 2.A
4 změna NJ 2.B (Nj2) 2.A
Honsová Romana
2 odpadá DE 1.A
Jindra Radim
6 přesun << ZSV 2.A 2.A z 8. hod
8 přesun >> ZSV 2.A na 6. hod
Štěpánová Lenka
3 změna 2.B 2.A
Změny v rozvrzích tříd
1.A
3 MA přesun >> na 20.2. 6. hod
6 MA 5.B přesun << Ba z 3. hod
6 HV HV odpadá (Du)
6 VV VV odpadá (Va)
2. - 5. les.Školní akce
2.A
2 DE 2.A supluje Bl (La)
3 CE 1.A přesun << Ad z 6. hod
3 BI odpadá (Kp)
6 ZSV 2.A přesun << Ji z 8. hod
6 CE přesun >> na 20.2. 3. hod
8 ZSV přesun >> na 20.2. 6. hod
2.B
3 2.A změna Sp
4 NJ Aj1 2.A spojí Hz (Va)
4 NJ Nj2 2.A změna Hz
3.A
3 CE 3.A supluje Du (La)
4.B
4 CE 4.B supluje Bn (Kp)
8 VV VV odpadá (Va)
9 VV VV odpadá (Va)
6.B
4 CE 6.B navíc Ad
4 CE S1 odpadá (Ad)
4 MA S2 odpadá (Ba)
5 CE 6.B navíc Ad
5 CE S2 odpadá (Ad)
5 MA S1 odpadá (Ba)
Pedagogické dohledy u tříd - nejsou

Třída 1. A - projektový den s Rolničkou (2. - 5. vyučovací hodina)